iziPen διαγωνισμός για 2 tablets Samsung – ΕΛΗΞΕ

Διάλεξε εκπονητή για τη φοιτητική εργασία σου και κέρδισε ένα samsung tablet
Διάλεξε εκπονητή για τη φοιτητική εργασία σου και κέρδισε ένα samsung tablet

Η izipen.gr -πλατφόρμα για φοιτητικές εργασίες- διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/izipengr

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 12/3/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. ως και την 18/5/2018 και ώρα 13:00μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της  Διοργανώτριας και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: 

Στον Facebook λογαριασμό της izipen.gr θα αναρτηθεί post διαγωνισμού στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για να συμμετάσχει έγκυρα. Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιεί πρόσληψη ενός writer μέσω της πλατφόρμας www.izipen.gr, θα παίρνει αυτόματα μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μας για 2 tablets Samsung Galaxy Tab A 10.1” αξίας 240€. Μπορείς να ολοκληρώσεις την εργασία σου με ένα Writer ακολουθώντας τον οδηγό στο παρακάτω βίντεο που φτιάξαμε για σένα: https://youtu.be/ZLq7qyMJidQ

Για τη συμμετοχή, απαιτείται μια και παραπάνω ολοκληρωμένες παραγγελίες μέσω PayPal ή κάρτας άνω των 40€ στην izipen και εξαιρούνται όλες οι ακυρωμένες η μη ολοκληρωμένες παραγγελίες από το διαγωνισμό. Oι έχοντες μια επιτυχημένη συναλλαγή μέσω της izipen μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για τα 2 tablet!

Επίσης για λόγους ασφαλείας και εχεμύθειας θα ανακοινωθεί μόνο το username των δύο νικητών (π.χ. customer-12345) και αυτόματα θα λάβουν ένα email για να μας δώσουν στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση για την αποστολή των δώρων.

Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Δώρο του διαγωνισμού: 2 tablets Samsung Galaxy Tab A 10.1” αξίας 240€. 

Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της izipen.gr που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει με προσωπικό μήνυμα στους νικητές στην πλατφόρμα του Facebook. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 24 ωρών μετά την κλήρωση, η izipen.gr θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί ακολούθως σε διάστημα 24 ωρών, η izipen.gr θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την izipen.gr να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.  Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά από την κλήρωση, αποβεί άκαρπη, (στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής εκάστου νικητή το δικαίωµά του στο δώρο το αποκτά ο αµέσως επόµενος αναπληρωµατικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την κλήρωση κατά τη χρονική σειρά ανάδειξης του.

Πάρτε μέρος τώρα πραγματοποιώντας την πρώτη παραγγελία σας στη www.izipen.gr, αυτόματα θα μπαίνετε στην κλήρωση για 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1”.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Με εκτίμηση,

ομάδα iziPen